25/07/2024

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

 


วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมพิธี ณ คลังน้ำมันพิจิตร ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ จาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร จำนวน 10 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 193 ไร่ จัดทำแปลงนาข้าวเมล็ดพันธุ์พระราชทาน รอบปี 2566 (ระยะเวลาดำเนินโครงการห้วงเดือน ส.ค. – พ.ย. 66) และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

โดยใช้พื้นที่แปลงนาข้าว ส่วนหนึ่งจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารปลอดสารเคมีและบางส่วนจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพื่อขยายโครงการต่อไป อันจะเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากการไม่ใช้สารเคมี และลดการเผาทำลายวัชพืช

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป