26/07/2024

สมุทรสงคราม-จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหา

สมุทรสงคราม-จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหา
วันนี้(14 มิถุนายน 2566)ที่โดมอเนกประสงค์วัดบางบ่อ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และคณกรรมการเหล่ากาชาด/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าร่วมโครงการ มีนายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตำบลบางแก้ว ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3 ประเด็นปัญหา ได้แก่ 1 ปัญหาหนี้นอกระบบ 2.ปัญหาอาชีพประมงและ 3.สินค้าเกลือราคาตกต่ำ ภายหลังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้สรุปประเด็นหนี้นอกระบบให้ผู้นำไปชี้แจงผู้ประสบปัญหาให้ไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ส่วนยอาชีพทำการประมงที่เรือปัญหาราคาเกลือราคาตกต่ำ เป็นปัญหาระดับประเทศ ที่เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐประกันราคา โดยขอให้ตัวแทนเกษตรกรทำนาเกลือ/เกษตรจังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รวมประชุมหารือพร้อมสรุปปัญหาส่งให้หน่วยงานระดับกระทรวงดำเนินการต่อไป
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จำนวน 25 ทุน ๆละ 1,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ จำนวน 50 ชุด โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป