26/07/2024

กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา ฝึกอบรมกำลังพลของกองทัพบก โครงการฝึกอบรม หลักสูตรโลกสีเขียว

กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา ฝึกอบรมกำลังพลของกองทัพบก โครงการฝึกอบรม หลักสูตรโลกสีเขียว

ตามที่กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร โลกสีเขียว ให้กำลังพลของกองทัพบกจำนวน 22 นาย ระยะเวลาการฝึกอบรม 10 วัน วัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบก ได้นำความรู้ทักษะไปปรับใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพของตนเอง ซึ่งฝึกอบรบระหว่างวัน 6 – 15 มิถุนายน 2565 ในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ครบตามวันเวลา


วันนี้ นายกัมพล ตันสจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ ผู้แทนท่านผู้บัญชาการทหารบก พลโท นิรันดร ศรีคชา รองเสนาธิการทหารบก ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลของกองทัพบกที่เข้าฝึกอบรมจบหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 22 นาย จากการฝึกอบรมนำไปใช้ประกอบอาชีพให้กับตนเอง และครอบครัวสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และเผยแพร่ในองค์กรและต่อยอดในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับทหารกอง ประจำการที่กำลังจะปลดประจำการในรุ่นต่อไป


นายกัมพล กล่าวว่า ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธาน ในการมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโลกสีเขียว สำหรับกำลังพลของกองทัพบก ที่มาทำการฝึกอบรม ผมหวังว่าทุกท่านจะนำแนวทางไปปฎิบัติในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปเผยแพร่ในองค์กรได้

สวนนงนุชพัทยา ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนนงนุชพัทยาจึงมีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดประชุม ฝึกอบรม และ สถานที่ในการลงมือปฏิบัตงานจริง และรองรับเด็กนักเรียน บุคคลทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาใช้บริการ

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป