21/07/2024

กาฬสินธุ์ ร.ร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดพิธีไหว้ครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีประคุณ และร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณครู ผู้เปรียบเหมือนพ่อ แม่คนที่สอง และผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ พร้อมเปิดเวทีการแสดงความสามารถ และกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและอบอุ่น


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรม นำพานธูปเทียน ประดับด้วยดอกไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลกราบไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้ง และอบอุ่น
นอกจากนี้ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ ยังได้นำกล่าวเชิดชูเกียรติพระคุณครู ผู้ซึ่งอบรม ให้ทำดี ครูผู้เปรียบเหมือนพ่อ แม่คนที่สอง ครูที่ต้อง อดทน ต่อหน้าที่ เพียรสั่งสอน เป็นแม่พิมพ์อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติก้าว ไปสู่ความรุ่งเรืองต่อไป

รวมทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงชุดขอขมาบูชาครู และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น และกิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดเวที ให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอีกด้วย
บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมพิธีไหว้ครู เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งทางโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อ ผู้มีประคุณ และร่วมระลึกถึงพระคุณของคุณครู นักเรียนได้แสดงออกใน ทางที่ถูกที่ควร และในโอกาสที่เหมาะสม


อย่างไรก็ตามอยากฝากให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน เพราะถ้าคน เรามีความรู้ มีการศึกษาที่ดี ย่อมจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เสมอ และสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นคนมีวินัย ใฝ่ศึกษาหาความรู้เป็นคนดีของ คุณพ่อ คุณแม่ และของคุณครู รวมทั้งร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป