26/07/2024

ยะลา-เบตง ตม.เบตง ร่วมหลายหน่วยงานตรวจแรงงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

เบตง ตม.เบตง ผนึกกำลังร่วมหลายหน่วยงาน ลุยตรวจเข้มสถานประกอบการและนายจ้างในพื้นที่ อ.เบตง ตามแผนจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิ.ย.66 พ.ต.ต.สิทธิพงศ์ สมพันธ์ สว.ตม.เบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ร่วมเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ.ยะลา และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ออกตรวจสอบสถานประกอบการทั้งโรงแรม โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตามคำสั่งจังหวัดยะลาที่ 2811/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566

โดยออกตรวจสถานประกอบการและนายจ้างตามแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


จากการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนายจ้างในพื้นที่อำเภอเบตงเป็นอย่างดี และกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งหมด มีเอกสารหนังสือเดินทางได้ตรวจลงตราและต่อใบอนุญาตทำงานถูกต้องเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้หรือเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการการกระทำผิดแต่อย่างใด

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป