22/07/2024

ปทุมธานี ทน.รังสิตคว้าสองรางวัลโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะดีเด่น จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ปทุมธานี ทน.รังสิตคว้าสองรางวัลโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะดีเด่น จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครรังสิตคว้าสองรางวัลโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะดีเด่น จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ กัปตันเมืองท้องถิ่น และผู้นำเมืองร่วมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ผลสำเร็จจาก “โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2” (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า คณะผู้บริหาร ผู้นํ้าเมือง และหน่วยงานพันธมิตรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่โครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ในกิจกรรม SCA#2 Final Pitching 2023


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นายรัชรกรณ์ นครสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กัปตัน SCA#2 เทศบาลนครรังสิต และนายธิติเทพ ดำนอก นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เข้ารับรางวัลและประกาศนียบัตร โดยเทศบาลนครรังสิต ได้รับรางวัลโครงการริเริ่มพัฒนาเมืองอัจฉริยะดีเด่นด้าน Smart living จาก โครงการระบบดูแลผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลืออัจฉริยะ

และด้าน Smart mobility จาก โครงการป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่ได้รับรางวัล ถือเป็นโครงการที่มีศักยภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมือง และในแผนการดำเนินงานมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาของเมือง อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างชัดเจน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป