24/07/2024

กาฬสินธุ์  ชาวนาโล่งอกผู้รับเหมายอมเปิดทางน้ำไหลแล้วพบนาข้าวเสียหาย700ไร่

ชาวนาในตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โล่งอก! หลังรวมตัวเรียกร้องผู้รับผิดชอบโครงการขุดลอกหนองอีจ่อย ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 (ขอนแก่น) ยอมเปิดทางน้ำไหลออกจากท้องนาแล้ว ล่าสุดสำรวจพื้นที่เสียหาย 700 ไร่ ในขณะที่เกษตรจังหวัดเผย น้ำท่วมครั้งนี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาคราชการ เนื่องจากไม่ใช่ภัยพิบัติ ในขณะฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเจรจากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หามาตรการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น


จากกรณีชาวบ้านดอนหวาย ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ รวมตัวกันเรียกร้องผู้รับผิดชอบโครงการขุดลอกหนองอีจ่อย แหล่งน้ำสาธารณะประจำตำบลดงลิง เขตติดต่อบ้านดอนหวายกับบ้านสีถาน เนื่องจากผู้รับเหมาที่กำลังทำการขุดลอกหนองอีจ่อยปิดทางน้ำไหล เวลาฝนตกลงมาน้ำป่าและน้ำจากหมู่บ้านไม่มีทางไหลออก เกิดการเอ่อท่วมทำให้พื้นที่นาของชาวบ้านดอนหวายกว่า 500 ไร่กลายเป็นทะเลสาบ ต้นข้าวกำลังเจริญเติบโต และลงทุนทำนาไปจำนวนกว่าแสนบาทเน่าเสียหายหมด จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา และหาทางชดเชยเยียวยา ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น
ล่าสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตร จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า

หลังจากรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านดอนหวาย ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปภ. เกษตร ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากนั้นจัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เสียหาย ซึ่งพบว่าพื้นที่นาของเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไปแล้ว ได้รับความเสียหายประมาณ 700 ไร่ ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น จากการพิจารณาตามระเบียบของทางราชการ พบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการชดเชยเยียวยาจากภาคราชการ เนื่องจากมีสาเหตุมาจากการขุดลอกของทางโครงการดังกล่าว เป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ทางเกษตรจังหวัด ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการที่หาข้อสรุปเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้


ด้านนายสัญชัย เปี่ยมศรีสุข ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการขุดลอกหนองอีจ่อย กล่าวว่า พอทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทางโครงการจึงได้ลงมือเปิดทางน้ำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยใช้รถแบ็คโฮขุดเปิดทางด้านทิศใต้ ซึ่งน้ำจะไหลลงสู่แหล่งธรรมชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเยียวยานั้น ทางโครงการก็พร้อมจะเจรจากับทางเทศบาลตำบลดงลิง และเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อหาแนวทางเยียวยาในโอกาสต่อไป


ขณะที่นายกัน อรัญทอง อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 9 กล่าวว่า เหตุน้ำท่วมพื้นที่นาได้รับความเสียหายดังกล่าว เกิดจากฝ่ายผู้รับเหมาขาดการวางแผนที่ดี ไม่มีการเตรียมแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน เช่น ฝนตก ดังนั้นพอมีฝนตกลงมา น้ำที่เคยไหลตามลำรางธรรมชาติ กลับถูกปิดกั้นเนื่องจากการขุดลอกกีดขวางทางเดินของน้ำ พอน้ำไม่มีทางระบายจึงเกิดการเอ่อท่วมพื้นที่นา และจึงเกิดความเสียหายดังกล่าว ถึงแม้ขณะนี้ทางผู้รับเหมาโครงการดังกล่าว ซึ่งมีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 (ขอนแก่น) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจะเปิดทางให้น้ำไหลออก และน้ำกำลังจะลด แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว จึงอยากให้ทางโครงการเยียวยาชาวนาด้วย เพราะต่างก็ลงทุนลงแรงไปเป็นจำนวนมากแล้ว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป