19/07/2024

สมุทรปราการ-“กระทรวงพาณิชย์” เดินหน้าจัดงาน “Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair” 2023

สมุทรปราการ-“กระทรวงพาณิชย์” เดินหน้าจัดงาน “Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair” 2023


ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 15 จังหวัด จัดงาน “Central and EasternThailand Local BCG Plus Fair2023” เพื่อผลักดันศักยภาพสินค้า Local BCG Plus (Local BCG+) สร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs


ขยายช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายกรีติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair 2023” ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -18 มิถุนายน 2566 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้า Local BCG Plus ซึ่งประกอบด้วยสินค้าในกลุ่ม BCG(Bio -Circular-Green Economy) อัตลักษณ์ และนวัตกรรม สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่ตระหนักและตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจตามแนวทางการตลาดนำการผลิต

โดย กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยมีทีมเซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการค้า ส่งเสริมเชื่อมโยงการค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างงานและผ่านระบบ รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และนวัตกรรม ขยายโอกาสการค้าจากภูมิภาคสู่ตลาดโลกซึ่งเป็นแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการให้มีการเพิ่มรายได้กับผู้ประกอบการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 50 คูหา จากผู้ประกอบการ 25 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ทั้งแบบ Offline/Onlineเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ถือเป็นการจัดงานในระดับภาคเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 14 -18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา กรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวสรุป

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป