19/07/2024

ตาก – “ผู้ใหญ่ใจดี” ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดเลี้ยงเป็นกำลังใจให้ คณะอาจารย์ – บุคลากรทางการศึกษา

ตาก – “ผู้ใหญ่ใจดี” ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดเลี้ยงเป็นกำลังใจให้ คณะอาจารย์ – บุคลากรทางการศึกษา

ณ.ห้องเบญจพรรณ โรงแรมเดอะทีค โฮเทล อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นกำลังใจ ก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด กล่าวขอบคุณในไมตรีจิตของผู้ใหญ่ใจดี ผู้บุกเบิกศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด มาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน กว่า 23 ปีและนำคณะอาจารย์ บุคลากรของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด เข้าร่วมการรับประทานอาหารในครั้งนี้ ทางดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า….กระผม ยินดีและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวอำเภอแม่สอด ได้มีที่เรียนจนกว่าจะจบปริญญาตรี ซึ่งตัวกระผมเองยินดีที่จะสนับสนุนตลอดไป ////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป