26/07/2024

กาฬสินธุ์  ตื่นตัวใช้แอปไทยดีเอนกประสงค์

นายอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เดินหน้ารณรงค์ นักเรียน ชาวบ้าน ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD “แอปเอนกประสงค์” ยืนยันตัวตน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อธุรกรรมกับทางราชการและเอกชน แทนการใช้บัตรประชาชน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง อย่างที่เรียกว่า “ต่อไปนี้คนขี้ลืมไม่ต้องกังวล แอปThaiD ช่วยได้”


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่รณรงค์ โดยชี้แจง ทำความเข้าใจให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD เพื่อนำไปขยายผลถึงผู้ปกครองและชุมชน โดยมีนายศิริชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นThaiD เพื่อรองรับรัฐบาลอีเลคทรอนิก โดยโหลดแอปดังกล่าวไว้ในโทรศัพท์ สำหรับติดต่อธุรกรรมกับทางราชการและเอกชน โดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเหมือนเมื่อก่อน ทั้งนี้ ในการรณรงค์ เพื่อให้นักเรียน นำไปขยายผลถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นThaiD ในกรณีลืมบัตรประชาชน หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน

รวมถึงการเลือกตั้ง การตรวจสอบหลักฐานประจำตัว หรือทะเบียนราษฎร์อื่นๆ แอปพลิเคชั่นThaiD จึงป็นแอปเอนกประสงค์ ใช้ได้สะดวก สบาย อย่างที่เรียกว่า ต่อไปนี้คนขี้ลืมไม่ต้องกังวล แอปThaiD ช่วยได้
นายเอกรัตน์กล่าวอีกว่า แอปพลิเคชันThaiD เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล ใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว

ทั้งนี้ ในการรณรงค์การใช้แอปดังกล่าว มีเป้าหมายลงพื้นที่รณรงค์ตามสถานศึกษา ชุมชนให้มากที่สุด นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่ ยังเป็นการพบปะผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ และความพึงพอใจจากการบริการของภาครัฐ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์พบว่านักเรียน ประชาชน ชาวอำเภอยางตลาด ตื่นตัว ให้ความสนใจใช้แอปพลิเคชั่นThaiD เป็นอย่างดียิ่ง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป