22/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกว่า 120 หลังคาเรือน ใน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกว่า 120 หลังคาเรือน ใน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

 


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ 3 บ้านไร่ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตามคำร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ นายวิโรจน์ แจงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น เนื่องจากพบว่าบ่อบาดาลเก่าที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเกิดชำรุดและอุดตัน

ทำให้มีปริมาณไม่มีเพียงสำหรับให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านกว่า 120 หลังคาเรือน ใช้อุปโภคบริโภคสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ช่วยดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กระทั่งพบน้ำที่ระดับความลึก 80 เมตร ได้ปริมาตรน้ำ 10,000 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภคทั้งหมู่บ้าน.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป