21/07/2024

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯ พบสื่อมวลชน สร้างความสัมพันธ์อันดีในการ ปชส.

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯ พบสื่อมวลชน สร้างความสัมพันธ์อันดีในการ ปชส.
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.66 ที่ห้องประชุมตะนาวศรี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ ร่วมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ จำนวนกว่า 30 คน เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมการนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ และกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่สื่อมวลชน
นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ตนเองมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เมื่อปี 2565 ได้เร่งพัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั้งด้านโครงสร้างทางกายภาพ และภูมิสถาปัตย์ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนสัมผัสได้ และมีความเชื่อมั่นศรัทธาในการมารับบริการ ซึ่งสื่อมวลชนถือว่ามีส่วนสำคัญในการเป็นสื่อกลางช่วยสะท้อนข้อเสนอแนะคำติชมจากประชาชนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้โรงพยาบาลได้นำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน พร้อมฝากให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ.
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป