18/07/2024

ผบ.สอ.รฝ. ตรวจหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฯ ช่วยเหลือภัยพิบัติช่วงฤดูมรสุม

ผบ.สอ.รฝ. ตรวจหน่วยบรรเทาสาธารณภัยฯ ช่วยเหลือภัยพิบัติช่วงฤดูมรสุม

 


เมื่อ 16 มิ.ย.66 พลเรือตรี ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมคณะตรวจความพร้อมกำลังพลและ ยุทโธปกรณ์ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


โดยมี นาวาโท รัฐวิชญ์ โชติสุริยกาญจน์ ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 12 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำหน้าที่ผู้บังคับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รับตรวจความพร้อม ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ทั้งนี้ การตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากหน่วยต่างๆ ใน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประกอบกำลังเป็น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เพื่อเป็นการเน้นย้ำสร้างการตระหนักรู้ในหน้าที่ของกำลังพล และได้รับการตรวจทดลองรวมทั้งการซ่อมบำรุง เพื่อให้มีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างทันท่วงทีหากประสบภัย


ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้กล่าวให้โอวาทว่า กองทัพเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่างๆ เตรียมการรับคำสั่งการปฏิบัติในช่วงฤดูมรสุม การเตรียมความพร้อมของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ทั้งในระดับกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป เป็นการแสดงศักยภาพของหน่วยที่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วที่สุด

ซึ่งที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า กำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ขอให้ท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันที เมื่อมีการสั่งการ เพื่อเป็นกำลังหลักของกองทัพเรือ ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างแท้จริง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
#หน่วยบรรเทาสาธารณภัย
#หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#TheTrustedNavy

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป