21/07/2024

ร้อยเอ็ด… กบห.ชมรมรวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีมติเห็นชอบจัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคล รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด… กบห.ชมรมรวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มีมติเห็นชอบจัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคล รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย

 


วันนี้(16 มิถุนายน 2566) เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราว(Skipper) ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กรรมการบริหารชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล โดยนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมฯ นั่งเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีกรรมการบริหารชมรมฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง


นายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ก็เพื่อปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารชมรมฯในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมของชมรมฯ เพื่อสรุปสถานที่โรงเรียนที่จะลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬา-ทุนการศึกษา -ฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานแบบมืออาชีพให้กับนักเรียน-โรงเรียน-ชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามคำร้องขอของโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาคาร ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อหารือการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เช่นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รายการ วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่1

โดยครั้งนั้นได้รับความเมตตาจาก ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ. คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาวุฒิสภา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด -การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล VIP เพื่อการกุศล ครั้งนั้นได้รับความเมตตาจากนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น -การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล รายการ วิ่งสร้างเจดีย์บูรพาจารย์ฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ทุกกิจกรรมที่ผ่านมาล้วนแล้วสำเร็จลุล่วงตามเจตนาและวัตถุประสงค์ทุกประการด้วยการร่วมมือร่วมใจของบุคคลากรในชมรมฯและพันธมิตร


นายศรานุวัฒน์กล่าวต่ออีกว่าการประชุมในวันนี้มีผู้เสนอทางให้คณะกรรมการชมรมฯที่มาร่วมประชุมเลือกอยู่ 2 กิจกรรม คือกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล วิ่งเพื่อน้องครั้งที่2 และกิจกรรมการจัดสร้างพระบูชา/เหรียญฯ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล
และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสร้างพระบูชา/เหรียญฯ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ศรัทธาสั่งจอง(สร้างตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้น) รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็จริง สมทบทุนสร้างพญานาคอ่างเก็บน้ำธวัชชัย รายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการชมรมฯจะได้ประสานงานกับส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


เลขานุการชมรมฯกล่าวในช่วงท้ายว่า การที่ชมรมฯจะดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวส่วนตัวได้เข้ากราบนมัสการเรียนปรึกษาหารือเป็นการเบื้องต้นกับหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ที่ปรึกษา และองค์อุปถัมภ์ชมรมฯแล้ว ท่านเมตาให้คำปรึกษา โดยให้หารือส่วนที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการดำเนินการต้องทำด้วยความรอบคอบ ขอบคุณชมรมฯที่มีแนวความคิดที่ดีอยากที่จะช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษา กีฬา และส่วนรวมด้วยใจบริสุทธิ ดีแล้วทำให้รอบด้านอาตมาขออนุโมทนา สาธุ เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป