21/07/2024

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

ปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น.จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตและฟื้นฟูประเพณี เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

โดยมีพระปลัดสถาพร สทฺธิธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบางพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ณ วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป