25/07/2024

เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดบอร์ดเกมด้านประกันภัยปีที่ 2“ภายใต้ธีมการประกันภัยสุขภาพ” พร้อมต่อยอดผลงานชนะเลิศทั้งปีที่ 1-2

เลขาธิการ คปภ. มอบรางวัลผู้ชนะเลิศสุดยอดบอร์ดเกมด้านประกันภัยปีที่ 2“ภายใต้ธีมการประกันภัยสุขภาพ” พร้อมต่อยอดผลงานชนะเลิศทั้งปีที่ 1-2

นำมาผลิตในรูปแบบ Boxset และรูปแบบ Print and play
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนแบบไร้ขีดจำกัด
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยปีที่ 2 (OIC Board Game Innovation 2nd)ภายใต้หัวข้อ “การประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance)” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 1 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พร้อมเปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการประกวดบอร์ดเกมด้านการประกันภัยในปีที่ 1 ซึ่งถือเป็นการประกวดครั้งแรกของประเทศไทย โดยปีนี้มีความพิเศษมากกว่าปีแรกใน 3 ประการคือ ประการแรก การประกวดครั้งนี้เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมประกวดได้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นมือใหม่ หรือรุ่น Rookie และรุ่นผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro
ประการที่ 2 มีการกำหนดโจทย์การออกแบบบอร์ดเกมในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากในปัจจุบัน
ประการที่ 3 ความท้าทายในการออกแบบเกมสำเร็จที่ต้องคำนึงถึงรูปแบบการเผยแพร่ ได้ 3 รูปแบบ คือ
รูปแบบ Boxset รูปแบบออนไลน์ ผ่าน platform sandbox virtual table และรูปแบบ Print and Play เพื่อเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด
ทั้งนี้ จากการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจาก
นักออกแบบบอร์ดเกมทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 105 ทีมจากทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นทีมมือใหม่ หรือรุ่น Rookie จำนวน 71 ทีม และทีมผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro จำนวน 34 ทีม โดยคณะทำงานจากสำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมบอร์ดเกม และผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนนักออกแบบบอร์ดเกมไทย ได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้าสู่กระบวนการติวเข้มในรูปแบบ Special Workshop จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสำนักงาน คปภ. และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบอร์ดเกมผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนที่เข้าสู่รอบ Pitching ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายและมีการต่อยอดการอบรมให้ความรู้ควบคู่กับการโค้ชชิ่งจากสำนักงาน คปภ. และจากสมาคมบอร์ดเกม อย่างเข้มข้นอีกถึง 8 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลงานที่พร้อมที่สุดเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสำนักงาน คปภ. ตัวแทนจากสมาคมบอร์ดเกมและนักออกแบบบอร์ดเกมมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือร่วมกันระหว่างภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนบอร์ดเกมของประเทศไทย
เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ความพิเศษในปีนี้ เงื่อนไขที่สำคัญคือผลงานของผู้เข้ารอบทั้ง 2 รุ่น ต้องนำไปทดสอบเล่นจริง (Play Test) กับกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบในมิติความน่าสนใจ และความสนุก และทดสอบกับตัวแทนของสำนักงาน คปภ. ในมิติเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาของการประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) โดยนำผลที่ได้มานำเสนอกับคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ โดยตนได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ทั้งสองรุ่น ปรากฏผลดังนี้
รุ่นมือใหม่ หรือรุ่น Rookie รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม สาวน้อยจอยประกัน เจ้าของเกม Key of Cursetery (อลเวงกุญแจสุสาน) (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้แก่ ทีม invisible เจ้าของเกม Hero’s Risk Manager (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 25,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Buffet Salmon เจ้าของเกมลูกเต๋าสุขภาพ (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม ประกันภัยวัยน้ำนม เจ้าของเกม ศึกนี้ใครจ่าย และ ทีม saturthree เจ้าของเกม Three ages (ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่าทีมละ 5,000 บาท)
สำหรับรุ่นผู้เชี่ยวชาญ หรือรุ่น Pro รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Vanta studio เจ้าของเกม Such is Life! (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Castle Studio เจ้าของเกม Plan Protect (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมหมูปิ้ง เจ้าของเกม LIFE is RISK (ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท) รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Elecman เจ้าของเกม Health Wallet และทีม Alphaเจ้าของเกม Dungeon Insurance (ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่าทีมละ 10,000 บาท)
นอกจากผลรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว สิ่งที่สำคัญในปีนี้ สำนักงาน คปภ. มีโครงการร่วมกับสมาคมบอร์ดเกม
แห่งประเทศไทยที่จะต่อยอดพัฒนาผลงานของทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ และผู้ชนะในปีที่ 1 รวมถึงอันดับอื่น ๆ ที่น่าสนใจ นำมาผลิตทั้งในรูปแบบ Boxset และรูปแบบ Print and play เพื่อเผยแพร่ไปในวงกว้าง ทั้งเครือข่ายของสำนักงาน คปภ. เช่น เครือข่ายยุวชนประกันภัย เครือข่ายอาสาสมัครประกันภัย สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับความร่วมมือระหว่างสมาคมบอร์ดเกม และกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่เข้าไปในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และรูปแบบออนไลน์ ผ่าน platform sandbox virtual table สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจการเรียนรู้ประกันภัยผ่านการใช้บอร์ดเกม ตลอดจนผู้ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการประกันภัยที่สนุกสนาน ซึ่งรูปแบบการเผยแพร่ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาเล่นบอร์ดเกมได้อย่างไร้ขีดจำกัด
“ผมขอชื่นชมทุกทีมที่ได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้โครงการนี้สำเร็จอย่างงดงาม และเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญของนวัตกรรมด้านประกันภัยในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านประกันภัยผ่านบอร์ดเกมที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับทีม
นักสร้างสรรค์ที่ยังไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ โดยสำนักงาน คปภ. จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รังสรรค์สุดยอดผลงานในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนนักออกแบบบอร์ดเกมไทย และตัวแทนจากสมาคมบอร์ดเกม ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้ได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความสำคัญของการประกันภัย อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

…………………………………………………

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป