25/07/2024

สมุทรสงคราม-นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

สมุทรสงคราม-นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย

วันนี้(18 มิถุนายน 2566)นางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด/กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา นายกอบต.บางช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา ซึ่งเป็นบ้านของนางกล้วยไม้ คูณขาวเจริญ อายุ 72 ปี จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และเกิดเพลิงไหม้ซ้ำซ้อนอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566
ในเบื้องต้นนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสงครสม ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายหลังจากที่สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าดำเนินการพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และมอบหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดทำคำสั่งประกาศภัยพิบัติเร่งด่วน นอกจากนีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาท แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด มอบถุงยังชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ชุด เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด- ปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ขณะนี้สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้เข้าดำเนินการตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างการตรวจหาข้อมูลและประมาณการค่าเสียหายทั้งหมด

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป