18/07/2024

ปทุมธานี ชาวแอฟริกาใต้สนใจพระพุทธศาสนาฝึกสมาธิสร้างความสุขได้ด้วยการหยุดใจ หยุดความคิด

ปทุมธานี ชาวแอฟริกาใต้สนใจพระพุทธศาสนาฝึกสมาธิสร้างความสุขได้ด้วยการหยุดใจ หยุดความคิด

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า ชาวเมืองเคปทาวน์และใกล้เคียง ประเทศแอฟริกาใต้ จำนวน 15 ท่าน เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ศึกษาธรรมะ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ณ วัดพุทธเคปทาวน์ โดยมีพระอาจารย์จากประเทศไทยแนะนำการนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมบรรยายธรรมถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิ และในปีนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสมาธิกว่า 400 ท่านแล้ว ว่าช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำงาน ลดความวิตกกังวล มีสมาธิในการทำงาน เป็นการสร้างความสุขได้ด้วยการหยุดใจ หยุดความคิด


สำหรับ วัดพุทธเคปทาวน์ เป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ในเมืองเคปทาวน์ เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ โดยวัดพุทธเคปทาวน์ ให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ซึ่งการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง อยู่ภายในกลางกายของเราอย่างต่อเนื่อง ในอารมณ์ที่สบาย เป็นการดึงใจซัดซ่ายไปในอารมณ์ต่างๆ ในความคิดต่างๆ ให้มามีอารมณ์เดียวจนกระทั่งสงบนิ่งและหยุดได้ส่วนก็จะเห็นดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมและเข้าถึงกายภายในไปตามลำดับ จนเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุด

ทั้งนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม มีชาวท้องถิ่นเข้าเรียนรู้พระพุทธศาสนาและฝึกอบรมสมาธิ จำนวน 165 ท่าน ในปี พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน มีคนเข้าร่วมฝึกอบรมสมาธิ จำนวน 397 ท่าน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและอบรมตลอดโครงการ ปัจจุบันมีวรพงศ์ จนฺทวโรเป็นเจ้าอาวาส สามารถเยี่ยมชมได้ที่ The Buddhist Temple of Cape Town 49 Balers Way, Sunset Beach, Milnerton 7441 Malmesbury, Western Cape, South Africa อีเมลล์ [email protected]

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป