20/07/2024

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ชูศักยภาพ “การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ” สู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนของ รพ.สต.

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ชูศักยภาพ “การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ” สู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนของ รพ.สต.

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมพิจิตรา โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมแถลงข่าวจำนวนมาก โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงข่าวผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน เรื่อง ประสิทธิภาพ “การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ” สู่ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน

หลังได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 37 แห่ง มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่ง อบจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “รพ.สต.ทันสมัย ประชาชนสุขภาพดี มีหมอประจำครอบครัว ผู้ให้บริการมีความก้าวหน้าสง่างาม” พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบ OPD ให้เป็น Smart OPD โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำร่อง PCC (Primary Care Cluster) หรือคลินิกหมอครอบครัว โดยนำร่องดำเนินการที่ รพ.สต.ศรีภิรมย์ และ รพ.สต.วงฆ้อง ฯลฯ


พร้อมกันนี้ นายมนต์ชัย นายก อบจ.พิษณุโลก ยังได้เปิดเผยถึงประเด็น ความคืบหน้าการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ว่าขณะนี้ อบจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปี 2562 ปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงลู่ยางภายในสนามฟุตบอล, ปี 2565 มีการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในสนามฟุตบอล, ปี 2565 เปิดฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันให้บริการประชาชนมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ อบจ.พิษณุโลก มีแผนที่จะเร่งดำเนินการ 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร, โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคารทั้งหมด และโครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

โดยจะเริ่มดำเนินการภายใน 2 – 3 เดือนนี้ ซึ่งแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลทั้งหมดภายในสนามกีฬาฯ ส่วนนี้ใช้งบประมาณของ อบจ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง หลังจากนั้นจึงจะจัดซื้อจัดจ้าง และส่วนที่ 2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร และการก่อสร้างอาคารโดม ขณะนี้มีการออกแบบไว้เรียบร้อย เรากำลังรองบประมาณที่ขอกู้จากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ซึ่งคณะกรรมการ ก.ส.อ.อนุมัติให้กู้เงินจำนวน 324,600,000 บาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปลายปี ฯลฯ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนได้รับทราบอย่างถูกต้อง


นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการร่วมแถลงข่าว อาทิ โครงการชลประทานพิษณุโลก แถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าว เรื่อง “วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน” โรคที่มาช่วงฤดูฝน, มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงข่าว เรื่อง “งานเกษตรนเรศวร EXPO 2023 บูรณาการนวัตกรรมเกษตรยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 , สำนักงานการท่องเที่ยวแห้งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก แถลงข่าว เรื่อง จัดกิจกรรม “Night Run Fun Fin Food@Phitsanulok ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1กรกฎาคม 2566 นี้ และบริษัทมาดามฟิน โดย นางสาวนรี ชีวสุทธิศิลป์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “น้องกรองทอง จันทรสมโภช” MUT PHITSANULOK ซึ่งทางบริษัทมาดามฟินได้รับลิขสิทธิ์ของพิษณุโลก เพื่อส่งเข้าร่วมประกวด Miss Universe Thailand 2023.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป