21/07/2024

งานมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีการคัดเลือกผลงาน Best of the Best ของ บวร.ร.และ อย.น้อย รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน

งานมอบโล่รางวัลเครือข่ายที่มีการคัดเลือกผลงาน Best of the Best ของ บวร.ร.และ อย.น้อย รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน


สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายชุมชน (บวร.ร.) และเครือข่าย อย. น้อย ที่มีผลงานโดดเด่นดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.66) โดยมีท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมให้กำลังใจ

และมี รองเลขาธิการฯ ภก.วีระชัย นลวชัย ให้เกียรติร่วมงาน และร่วมรับชมนิทรรศการของทุกชุมชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกเครือข่ายทั่วประเทศสร้างผลงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน หวังผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายและนำไปสู่การมีสุขภาพดี ขยายการดำเนินงานสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมทุกเครือข่ายให้เกิดสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) โดย นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ เข้ารับโล่รางวัล ORYOR Best Network Award พร้อมด้วยนางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ รับใบประกาศเกียรติคุณ ในการร่วมดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชนด้าน คบส. โดยมี อ.ผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกสมาคมฯ อ.ถวิล ปานศรี กรรมการฝ่ายกฏหมายสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการเผยแพร่บทความ คลิปวิดีโอ และสื่อความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สู่ประชาชน ร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในรายการวิทยุ “อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตัดต่อเป็นคลิปสั้น ๆ ในประเด็นที่สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ และนำมาต่อยอดบน Application : TikTok ความยาว ไม่เกิน 10 นาที เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 – มีนาคม 2566 Application : TikTok ที่เผยแพร่ไปรวมทั้งสิ้น 17 ตอน ซึ่งสามารถวัดและประเมินผลได้จากยอดผู้รับชมในแต่ละตอนจากผลงานโดดเด่นจึงได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

 

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป