23/07/2024

#สมุทรสงคราม#ผจก.ชัยพัฒนานุรักษ์ เข้าหารือ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ

#สมุทรสงคราม#ผจก.ชัยพัฒนานุรักษ์ เข้าหารือ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.ดร.กมลทิพย์ กันตะเพ็ง ผู้จัดการโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ พร้อมคณะฯ เข้าพบ นายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม
ณ สำนักงาน ททท.สมุทรสงครามตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหารือ และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1) การนำเสนอพื้นที่บริเวณโครงการการฯ เพื่อใช้ในการจัด Event หรือกิจกรรม/งานพิธีต่างๆ เช่น งานแถลงข่าว งานแต่ง เป็นต้น
2) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 อาทิ
– งาน Coffee & Café & Craft ภายใต้แนวคิด “กาแฟต้นแรกของพ่อ @ดอยอินทนนท์” ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ 9 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อนุรักษ์งานศิลปะ กิจกรรมทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวสมุทรสงคราม ตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้เข้าสู่ จ.สมุทรสงคราม
– กิจกรรมผ้าป่าเลไลย์ทางน้ำ (ช่วงงานประเพณีลอยกระทง) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
– งาน “ระยิบระยับอัมพวา” จากแสงเล็กๆ ที่รวมตัวกันเป็นแสงที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนคนในชุมชน เริ่มรวมตัวกันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ แข็งแรง และยั่งยืน โดยวางแผนการจัดงานไว้ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้น
3) การจัดกิจกรรม 12 เดือน 12 Event ในปี 2567 โดยทางโครงการฯ จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาใช้บริการพื้นที่ของโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ ต่อไปด้วย
ในการนี้ ผอ.ททท.สมุทรสงคราม มีความยินดีที่จะช่วยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม พร้อมให้คำแนะนำในส่วนของการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

ภาพ/ข่าว:สนง.ททท.สมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ จ.สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป