22/07/2024

ร้อยเอ็ด…ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยพร้อมอนุโมทนาบุญร่วมกับชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 สร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายได้สมทบทุนสร้างพญานาค อ่างธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยพร้อมอนุโมทนาบุญร่วมกับชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 สร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายได้สมทบทุนสร้างพญานาค อ่างธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


วันนี้( 20 มิถุนายน 2566 ) เวลา 10.30 น. นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับรายงานจากเลขานุการชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล แล้วว่า ชมรมฯจะมีการจัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ ทั่วโลกได้สั่งจองเพื่อความเป็นสิริมงคล และรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง สมทบทุนสร้างพญาศรีสุทโธนาครา ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ส่วนตัวตนเองขออนุโมทนาบุญกับแนวทางและแนวความคิดที่สร้างสรรค์มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของคณะกรรมการบริหารชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 ภายใต้ความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ตนยินดีเป็นร่วมกับทางชมรมฯเป็นสะพานบุญบอกต่อไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งในสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยและองค์กรอื่นๆที่ตนเองรู้จักคุ้นเคยและบุคคลที่ตนเองเคารพนับถือ ขอเป็นกำลังใจให้กับชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 ได้ทำความดีต่อไปทุกกิจกรรมที่ทางชมรมฯดำเนินการผ่านมาล้วนแล้วล้วนก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมทั้งสิ้น


รวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สิ่งไหนที่ทางตนเองและสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตนเองยินดีให้ความร่วมมือและช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเต็มที่เท่าที่จะสามารถทำได้ขอให้บอกมาอย่าได้เกรงใจ ผมเต็มใจ เต็มที่ ในกุศลบุญครั้งนี้ ขอให้สำเร็จลุล่วงตามเจตนาและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขออนุโมทนาบุญ นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย กล่าวในที่สุด


อนึ่งการสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาครา เพื่อที่จะพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค จะมีความยาว 101 เมตร และมีความสูงถึง 21 เมตร

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป