20/07/2024

ร้อยเอ็ด…เลิศบุศย์ กองทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 ห่วง การดำเนินการทุกอย่างให้รอบคอบ ชัดเจน

ร้อยเอ็ด…เลิศบุศย์ กองทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 ห่วง การดำเนินการทุกอย่างให้รอบคอบ ชัดเจน

วานนี้(21 มิถุนายน 2566) นายเลิศบุศย์ กองทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล กล่าวว่าทราบข่าวจากการรายงานเบื้องต้นจากเลขานุการชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 ว่าทางชมรมมีมติให้มีการจัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนตัวมีความเป้นห่วงในการดำเนินการดังกล่าวว่าเรื่องนี้จะเข้าข่ายพรบ.เรี่ยไรหรือไม่ การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องทำให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ระบบตรวจสอบเข้มแข็งต้องระมัดระวัง ส่วนตัวขอเป็นกำลังใจให้กับชมรมฯและคอยติดตามการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะของชมรมฯอยู่ตลอด


นายเทิดธนา ชมสา อดีตประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 และนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง กล่าว่า ส่วนตัวเห็นด้วยในการดำเนินการของชมรมฯและคอยติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดและมีโอกาสได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกับชมรมฯเรื่อยมา ชมรมฯก็ยังคงยึดหลักการเดิมไม่เปลี่ยนแปลง คือไม่ขอและไม่เรี่ยไรโดยเด็ดขาด แต่จะใช้วิธีการบอกกล่าวให้ฟังว่าเราจะทำอะไรยังไงถ้าเห็นด้วยในหลักการและการปฎิบัติในเรื่องนั้นๆก็ให้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเอาเองว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนในกิจกรรมที่ทางชมรมฯจะดำเนินการเราไม่บังคับใครให้ทุกอย่างเป็นเรื่องของความสมัครใจเป็นสำคัญ ขอบคุณคณะกรรมการบริหารชมรมทุกท่านที่ยังเสมอต้นเสมอปลายในการทำงานเพื่อสาธารณะ ตอนนี้กำลังติดต่อประสานขอเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจะขอคำปรึกษาจากท่าน ในฐานะท่านเมตตาเป็นที่ปรึกษาของชมรมฯมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมฯมากำลังประสานถ้าท่านสะดวกให้เข้าพบวันไหนจะแจ้งทางชมรมฯให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขอเป็นกำลังใจให้ชมรมฯเดินหน้าทำความดีต่อไป นายเทิดธนา ชมสา อดีตประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ที่ปรึกษาชมรมฯกล่าว
วันนี้(22 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอบคุณทางชมรมรวมมิตรคิดทำดี101โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล และคณะที่มีเจตนาดีที่จะช่วยระดมทุนในการก่อสร้างพญานาค ที่อ่างธวัชชัย ความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีผู้ว่าฯต้องขอขอบคุณแต่ในปัจจุบันทางกองทุนพญานาคมีเงินที่จะดำเนินการก่อสร้างพญานาคดังกล่าวเพียงพอแล้ว ถ้าทางชมรมฯจะดำเนินการตามมติที่ประชุมของชมรมฯคือ การจัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดต่อให้ชมรมหารือองค์อุปถัมภ์ชมรมฯ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ที่ปรึกษาชมรมฯปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใคตามสมควรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าว ในที่สุด


นายวุฒิภัทร คงมั่น ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 กล่าวว่า ทราบเรื่องที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเมตตาแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจากเดิมทางชมรมฯมีมติในการจัดสร้างพระบูชา พระพุทธมิ่งเมืองมงคล พระพุทธรูปประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้สั่งจอง วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงสมทบทุนในการก่อสร้างพระญานาคที่อ่างธวัชชัย ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นตามสมควร
ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดที่ท่านเมตตาอนุเคราะห์เสนอแนะหลักการปฎิบัติให้กับทางชมรมฯได้ถือปฎิบัติ ต่อจากนี้ชมรมฯจะนำเรื่องดังดังเข้ากราบนมัสการปรึกษาหารือหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล องค์อุปถัมภ์ชมรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ขับเคลื่อนตามมติชมรมฯและหาวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและขยายผลในการช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป
ยืนยันชมรมฯต้องเดินหน้าต่อสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนยึดส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทยกล่าว

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป