22/07/2024

ปทุมธานี ” น้อมรำลึก ๑๕๑ ปี “แห่งการมรณภาพ ในเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระครูเอนกสารคุณ(สด ธมฺมวโร) พระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ทุกรูป ปีที่ ๑๖

ปทุมธานี ” น้อมรำลึก ๑๕๑ ปี “แห่งการมรณภาพ ในเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระครูเอนกสารคุณ(สด ธมฺมวโร) พระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ทุกรูป ปีที่ ๑๖

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖เวลา ๐๖.๓๐ น.ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายว่าว่าเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระพุทธ พจนาวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเครือวัลย์วรวิหาร พร้อมด้วย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ครบรอบ ๑๕๑ ปี พระครูอเนกสารคุณ (สด ธมฺมวโร) พระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ทุกรูป ปีที่ ๑๖ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงเกียรติคุณและบารมีธรรม โดยมีพระเกจิอาจารย์ และพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๕๐ ทุน

โดยมีนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคกพลตำรวจตรี ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี คณะครูอาจารย์ นักเรียน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ และ ๑๒-๑๓(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคุณปัทมาเก่งเขตรกิจ เจ้าพิธีทั้งนี้วัดโบสถ์มี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เป็นเจ้าอาวาส ได้บริหารจัดการวัดและพัฒนาเป็นแห่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวพุทธที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่งมีขนาดความสูงถึง ๒๘ เมตร โดย สมเด็จโต ถือเป็นยอดนักเทศน์ธรรมเทศนา เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน ๑๕๐ ทุน ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงวัด สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี พระมหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระมหาเถระรูปสำคัญ ที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย

ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเถราจารย์ ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรความสมถะอันโดดเด่นของท่านและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่านแล้ว จึงทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงเลยมานานแล้ว ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกนึกถึงท่านอยู่เสมอ จึงได้มีการทำบุญตักบาตรกันเป็นประจำทุกปี


ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป