22/07/2024

อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 ทุ่มทุนกว่า 80 ล้านบาท ยกระดับศูนย์การค้าสู่ความยั่งยืน”

อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมติดตั้ง Solar Rooftop เฟส 2 ทุ่มทุนกว่า 80 ล้านบาท ยกระดับศูนย์การค้าสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และนายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร คุณศรายุทธ์ ขุนณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญา “โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค” แบบติดตั้งบนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและชุมชน

คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability) มุ่งมั่นให้ศูนย์การค้าฯ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปี 2553 โดยขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าหน้าที่ยืดถือปฏิบัติ และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำมาตรการประหยัดน้ำ, การประหยัดไฟ, การประหยัดทรัพยากร, การประหยัดพลังงานทั้งศูนย์การค้าฯ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาลดการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ฯ ร่วมกันประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุผลสำเร็จมากที่สุด

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ และเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าและช่วยลดโลกร้อนได้ ศูนย์การค้าฯ จึงได้ติดตั้งแผง Solar Cell บนหลังคาอาคาร เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2564 บนพื้นที่กว่า 4,800 ตารางเมตร จำนวน 1 เมกกะวัตต์ งบประมาณการลงทุนกว่า 20 ล้านบาท สามารถประหยัดไฟฟ้าได้เฉลี่ยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี

จากประสิทธิภาพของการทำ Solar Rooftop ระยะที่ 1 ศูนย์การค้าฯ จะขยายพื้นที่การติดตั้งเพิ่มอีก 3 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่กว่า 19,000 ตารางเมตร ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 80 ล้านบาท ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 20 ล้านบาทต่อปี หากติดตั้งแล้วเสร็จ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จะเป็นอาคารศูนย์การค้าฯ ที่มีแผง Solar Cell กว่า 23,000 ตารางเมตร ช่วยประหยัดไฟฟ้า ลดต้นทุนมากถึง 26 ล้านบาทต่อปี และส่งผลให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในระยะยาว

“โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคาร หรือที่เราเรียกว่า Solar Rooftop ของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นอกจากจะใช้เองภายในศูนย์การค้าฯ แล้วยังเป็นตัวอย่างให้สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ ได้รับรู้ถึงความสำคัญ ของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยังช่วยให้ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด และที่สำคัญเพื่อให้อยุธยาซิตี้พาร์ค เป็นศูนย์การค้าแห่งความยั่งยืน อย่างแท้จริง” คุณปราณี กล่าวทิ้งท้าย

 

สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป