23/07/2024

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่งทอง พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป