24/07/2024

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี นายวงศ์ชยาภัทร ชัยวัฒนาศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป