21/07/2024

สมุทรปราการ-“ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร” ให้โอวาทนักเรียนในพิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2566

สมุทรปราการ-“ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร” ให้โอวาทนักเรียนในพิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ประจำปี 2566


ภายในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 นี้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นอนุบาล 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ปกครอง ร่วมในพิธีครั้งนี้

โดยทางท่าน ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากทาง โรงเรียนอนุบาลแพรกษาวิเทศศึกษา ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการไหว้ครู อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชนมีความเคารพต่อครู อาจารย์ ผู้ให้วิชาความรู้ และที่สำคัญเพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูที่คอยสั่งสอนให้วิชาความรู้ ประกอบกับ กิจกรรมดังกล่าวนี้ทางโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาได้ประกอบพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อให้เด็กนักเรียนรวมถึงเยาวชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูอีกด้วย

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป