22/07/2024

(สุรินทร์) กองกำลังสุรนารี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

(สุรินทร์) กองกำลังสุรนารี จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 กองกำลังสุรนารี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี มอบหมายให้ พันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี พระราชทานแก่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ตามโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน 320 ซอง

เพื่อนำไปเพาะปลูกไว้บริโภค สามารถขยายพันธุ์ ไว้ปลูกต่อไปได้ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมถึงเป็นการพัฒนาให้ประชาชน และชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ คณะครู และนักเรียน ที่ได้รับมอบพระราชทาน มีความปลื้มปิติยินดี ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป