23/07/2024

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 24 – 25 มิ.ย. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 24 25 มิ.. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

​​​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ ​​วันเสาร์ที่ 24มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ตั้งต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 27 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพช เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพช เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปราสาททอง เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทนตำแหน่งที่ว่า

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่า

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหารแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่า

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหางดง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่า

​​9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเขวาสินรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ แทนตำแหน่งที่ว่า​​​

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตากยา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่า

​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองพลู เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่า

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาทวี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่า

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เขตเลือกตั้งที่ 1อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม แทนตำแหน่งที่ว่า

​​14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น เขตเลือกตั้งที่ 17อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​15. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​16. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​17. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เขตเลือกตั้งที่ 12
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​19. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​20. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เขตเลือกตั้งที่ 7อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​21. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​22. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เขตเลือกตั้งที่ 15
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาแทนตำแหน่งที่ว่าง

​​23. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง เขตเลือกตั้งที่ 8อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​24. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เขตเลือกตั้งที่ 4อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​25. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เขตเลือกตั้งที่ 5อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​26. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เขตเลือกตั้งที่ 10 ำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​27. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เขตเลือกตั้งที่ 3ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป