21/07/2024

สวทท.เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม2566

สวทท.เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม2566

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวทท.) เปิดอบรมหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2566 ( รวม 5 วัน )
ดาวน์โหลด >>>> รายละเอียด – ใบสมัคร : https://1th.me/gyvci
**** เอกสารที่ใช้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล หลังรูปถ่าย)
ค่าลงทะเบียน ในการอบรม 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
– ค่าใช้จ่ายนี้รวม – ค่าเอกสารในการอบรม – อาหารกลางวัน – เบรคกาแฟ 2 มื้อ/วัน
– เสื้อโปโลสมาคมฯ 1 ตัว – ทำเนียบรุ่น 1 เล่ม
*** หน่วยงานราชการ สามารถขอหนังสือส่งตัวบุคลากรจากทางสมาคมฯ และเบิกค่าอบรมจากต้นสังกัดได้ ***
ชำระค่าลงทะเบียนทาง บัญชีชื่อ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขา กรมสรรพากร เลขที่ 184 – 0 – 11662 – 5
***** สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อผ่านการอบรม
– ใบประกาศนียบัตร (สวทท.)
– บัตรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ (สวทท.)
– บัตรสมาชิก ของ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
@ ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ …. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พหลโยธินซอย7 (อาคารหน้ากรมสรรพากรประตู1) พญาไท กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน ๐๙๒ – ๑๕๖๙๕๔๕ Email : [email protected]
Line id : 0646862497
Facebook : สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
( เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป )

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป