19/07/2024

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯ ทำบุญครบรอบ 68 ปี ในการให้บริการ ปชช.

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯ ทำบุญครบรอบ 68 ปี ในการให้บริการ ปชช.
วันที่ 23 มิ.ย.66 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 49 รูป ที่บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลประจวบฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ครบรอบปีที่ 68 โดยมี พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับ S ขนาด 278 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบฯ มีเนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน 55.4 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2496 โดยกรมการแพทย์เป็นผู้จัดซื้อที่ดินเอกชนและมอบให้โรงพยาบาลประจวบฯ ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2498 เป็นต้นมา และได้รับการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรอง Hospital Accreditation (HA) ในปี 2548 และรักษามาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ การพยาบาลการผดุงครรภ์ ป้องกันโรคและส่งเสริสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในทุกๆระบบ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ในการเป็น “โรงพยาบาลคุณภาพ” ภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมคือ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ เป็นองค์กรต้นแบบที่เป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคม.
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป