21/07/2024

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การให้บริการคาราวานโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การให้บริการคาราวานโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 66 ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การให้บริการคาราวานโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ซอยเสนานิคมแยก 110 ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.โดยมีพี่น้องประชาชนและคณะกรรมการชุมชน อำนวยความสะดวกและออกมารับการบริการในครั้งนี้ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 4 ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกยุติธรรมมากกว่า100 รายการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯทั้ง 50 เขต ซึ่งจากการประเมินที่ผ่านมาได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีการระบายผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรโดยผ่านพาณิชย์จังหวัดและเกษตรจังหวัด เป็นช่องทางระบายให้กับพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดียิ่งในตลอด 3 ปีเศษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์ รถโมบายจะให้บริการพี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 ซึ่งจะเหลือระยะเวลาดำเนินโครงการอีกไม่นาน ในวันนี้ตนจึงลงพื้นที่เพื่อมาสอบถามความพึงพอใจจากพี่น้องชาวเสนานิเวศน์โครงการ1 และเชื่อว่าโครงการดีๆแบบนี้รัฐบาลใหม่ คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ยังคงจะมีนโยบายโครงการดีๆนำสู่พี่น้องประชาชน อย่างทั่วถึงต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป