26/07/2024

นราธิวาส-เปิดสุดยอดอัจฉริยะนักศึกษาวิศวกรรม ม.นร นราธิวาส สร้างรถไฟฟ้า เพื่อยกระดับการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท Tianjin Jiteng Technology Co.,Ltd (นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ร่วมทำความร่วมมือ มุ่งพัฒนาการศึกษาระบบขนส่งทางราง

บริษัท Tianjin Jiteng Technolog=kpcfo.9hy Co.,Ltd นำคณะสื่อมวลชนจาก Tianjin Radio and Television Station, TV News Department สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาระบบขนส่งทางราง ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สืบเนื่องจาก ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับเชิญให้ไปศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางราง ณ กรุงปักกิ่ง และนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 24–28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยในการนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการประสานจากทาง บริษัท Tianjin Jiteng Technology Co.,Ltd นำโดยคณะผู้บริหารบริษัท และคณะสื่อมวลชนจาก Tianjin Radio and Television Station, TV News Department สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เช่นห้องปฏิบัติการจำลองระบบควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ด้วยระบบ ctc , ตู้จำลองโดยสารรถไฟความเร็วสูง และสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566

สำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบขนส่งทางราง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบราง(ต่อเนื่อง) เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางในภูมิภาคต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักศึกษาด้านการขนส่งระบบราง เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งหมดนี้ถือว่า เป็นการยกระดับการศึกษาในพื้นที่ จชต. ที่ได้รับเกียรติจากทางประเทศจีน นอกเหนือไปจากการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแล้ว ยังได้รับความร่วมมือด้านการศึกษาในพื้นที่ จชต. และเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ต้องเพิ่มบุคลากรคนไทย ทั้งนักศึกษา และบุคลากร ที่จะได้เรียนรู้ระบบทางรางได้อย่างมีประสิทธภาพมาขึ้น เพราะในอนาคตต่อไป จชต. จะสามารถเชื่อมการคมนาคมทางระบบการขนส่งทางราง รถไฟ และรถไฟฟ้า ได้ทั้งประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ มาเอื้ออำนวยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จชต. และประเทศชาติต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป