21/07/2024

ลำปาง-พพ.ร่วมกับ มูลนิธิณัฐภูมิ จัดกิจกรรม “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

ลำปาง-พพ.ร่วมกับ มูลนิธิณัฐภูมิ จัดกิจกรรม “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”

กรมพัฒนาพลังงาน​ทดแทน​และ​อนุรักษ์​พลังงาน​ ร่วมกับมูลนิธิณัฐภูมิ จัดกิจกรรม “พลังงานสร้างสุข สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยนายประเสริฐ​ สินประเสริฐสุข​ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ ประธานพิธี​ พร้อมด้วยนายภูมิพันธุ์​ บุญญาไปมย​ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรัฐภูมิ​, พลโทสุรเดช​ ประเคนรี​ ประธานมูลนิธิณัฐภูมิและประชาชนตำบลนิคมพัฒนากว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ มูลนิธิณัฐภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา​ อำเภอเมืองลำปาง​จังหวัดลำปาง​

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างยั่งยืน ภายในงานได้มีการบรรยายสร้างความรู้ให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จ.เชียงใหม่) กองถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยี พพ. ,นิทรรศการสาธิตการทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,“การสร้างและเทคนิคการเผาถ่าน จากเตาถ่าน 200 ลิตร” บรรยายโดย นายวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน

สำหรับมูลนิธิรัฐภูมิจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งมั่นในการช่วยเหลือชุมชนชาวตำบลนิคมพัฒนาเพื่อพัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง​ แนวทางพัฒนาชุมชนของมูลนิธิได้แก่​ 1.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน​ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรชุมชนในพื้นที่โดยให้ความรู้แก่ชาวชุมชนเรื่องเกษตรปลอดภัย​ 2.ส่งเสริมและพัฒนาชาวชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ​

3.สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ​ ผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์​ โดยเน้นการจ้างงานผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน​ ผู้พิการที่มีความสามารถ​ เด็กนักเรียนที่ไม่มีทุนการศึกษาและเป็นผู้ที่ค้าขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหลัก​ 4.ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว 30-40% ของพื้นที่มูลนิธิทั้งหมด​ โดยการปลูกป่าผลไม้และปลูกป่าเศรษฐกิจ​ 5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น​ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น​ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นองค์กรการกุศล​

 

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป