22/07/2024

ลำปาง- กอ.รมน.จว.ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” และ โครงการประกวดสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”

ลำปาง- กอ.รมน.จว.ลำปาง จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” และ โครงการประกวดสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”

ที่สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมืองลำปาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” และ โครงการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ”เยาวชนรักสถาบัน” เมื่อวันที่ผ่านมา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย พลตรีพรชัย นพรัตน์ ผบ.มทบ. 32 พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผบ.มทบ.32 /รอง ผอ.รมน. จ.ลำปาง และคณะนายทหาร พร้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัล 10 ราย นักเรียน นักศึกษา เยาวชนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลและอาจารย์ ครู เข้าร่วมพิธี

นายชัชวาลย์ กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยฯพณฯนายกรัฐมนตรี เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ได้มีความตระหนักรู้ มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย ว่าการที่จะดำรงความเป็นเอกราชของชาตินั้นเยาวชนมีส่วนสำคัญ มีจิตสำนึก ในรากเหง้าของความเป็นชนชาติไทยขอแสดงความชื่นชมเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 คน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ แต่อาจจะไม่ได้รับรางวัลก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

อยากจะฝากข้อคิดแก่ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนว่าในโลกยุคปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีทั้งข้อมูลจริง ข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือน ขอให้ทุกคนได้ มีสติ ใช้วิจารณญาณ ในการที่จะรับรู้ข่าวสารที่รอบคอบ แต่หากไม่พินิจพิเคราะห์ให้ดีแล้วก็จะตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองของเราได้ ในการประกอบเป็นชาติประเทศนั้นมีองค์ประกอบคล้ายกัน 4 อย่างที่สำคัญ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในประเทศ อาณาเขตหรือดินแดน รัฐบาล อำนาจอธิปไตย ซึ่งแต่ละองค์ประกอบก็จะมีกฎหมายคุ้มครองที่เหมาะสมเท่าๆกันมีความสำคัญเท่าๆกัน ชาติประเทศถึงจะมีความเจริญก้าวหน้า โดยแต่ละประเทศในโลกนี้ก็มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเพณีการปฏิบัติความเป็นมาของแต่ละชาติที่แตกต่างกันออกไป ก็ฝากเยาวชนทุกคนให้ช่วยกันธำรงค์ และรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติของเราสืบต่อไป

 

ภาวิ​นันท์​ บุตร​หล้า​ ​รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป