21/07/2024

กำแพงเพชร – จัดกิจกรรม“วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ ” “Road to Kamphaengphet” ส่งเสริมการออกกำลังกาย และยกระดับการแข่งขันการวิ่งเทรลในประเทศไทย

กำแพงเพชร – จัดกิจกรรม“วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ ” “Road to Kamphaengphet” ส่งเสริมการออกกำลังกาย และยกระดับการแข่งขันการวิ่งเทรลในประเทศไทย

วันที่ 25 มิ.ย.66 เวลา 05.50 น. ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ ” “Road to Kamphaengphet” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และยกระดับการแข่งขันการวิ่งเทรลในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์รองนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,500 คน

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับประชาชน การจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) รวมถึงการกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนภายในจังหวัดกําแพงเพชร รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร คือ อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร ในส่วนเงินรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนําไปสมทบทุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกําแพงเพชร ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรต่อไป////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป