22/07/2024

กระบี่-โรงพยาบาลกระบี่ จัดกิจกรรม  Krabi Hospital Mini – Half Marathon 2023 ภายใต้แนวคิด   Run  For ยShare ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด ครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่

กระบี่-โรงพยาบาลกระบี่ จัดกิจกรรม  Krabi Hospital Mini – Half Marathon 2023 ภายใต้แนวคิด   Run  For ยShare ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด ครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่
วันอาทิตย์ ที่ 25  มิถุนายน 2566 เวลา 05.00 น. ณ สวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  นายแพทย์สุรัตน์  ตันติทวีวรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่ ได้จัดกิจกรรม Krabi Hospital Mini – Half Marathon 2023 ภายใต้แนวคิด “Run  For Share ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน  โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธี
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าว มีประชากรทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย  รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นช่องทางของการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการหารายได้สมทบทุนในการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในโรงพยาบาลกระบี่
        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงสนใจในการออกกำลังกาย ช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรงและผ่อนคลายความเครียด เป็นเกราะป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ และยังสอดคล้องในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย กระบี่เมืองกีฬา Sport City ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ ใน 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการด้านการกีฬารองรับการเป็นเมืองกีฬา
  ด้าน นายพันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์ ประธานคณะทำงานจัดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมโครงการเดิน – วิ่ง เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการในการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
และโรงพยาบาลกระบี่จัดหารายได้สมทบทุนในการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขันระยะทางในการแข่งขัน 3 ระยะทาง Fun run 5 กิโลเมตร Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร การแบ่งรุ่นอายุการแข่งขัน Fun run 5 กิโลเมตร รับทุกช่วงอายุ  Mini Marathon 10 กิโลเมตร และ Half Marathon 21 กิโลเมตร แบ่งเป็นเพศชายและหญิง   ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี , รุ่นอายุ 30 – 39 ปี , รุ่นอายุ 40 – 49 ปี , รุ่นอายุ 50 – 59 ปี และ รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ถ้วยรางวัล รวม 113 รางวัล รวมไปถึงรางวัลแต่งกายชุดแฟนซี ลำดับ 1-3 (ธีมของดีจังหวัดกระบี่) ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นงานครบรอบ 70 ปีโรงพยาบาลกระบี่ โดยคณะผู้จัดใช้สโลแกน Run For Share ให้ด้วยใจไม่สิ้นสุด ซึ่งจากยอดผู้สมัครในปีนี้มีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,434 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้…
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป