19/07/2024

จันทบุรีประชุม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

จันทบุรีประชุม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี 2567
วันนี้ ( 23 มิ.ย.66 ) ที่ห้องห้องประชุมเนินวง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี // จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2567 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 พ.ศ.2568 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุม


โดยจังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2567 รวม 10 วัน ภายใต้ชื่อ “ จันท์เกมส์” มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 41 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นกีฬาบังคับ 2 ชนิด คือ กรีฑา และว่ายน้ำ ส่วนกีฬาสากล 38 ชนิด และกีฬาอนุรักษ์ 1 ชนิด โดยมีสัญลักษณ์นำโชคเป็นกระต่ายถือคบเพลิงชื่อ น้องจันท์ และมีคำขวัญในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 “สานสัมพันธ์ สานไมตรี กีฬาดีที่เมืองจันท์”

// ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กำหนดจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2568 ใช้ชื่อ “อัญมณีเกมส์” มีชนิดกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 18 ชนิดกีฬา โดยมีสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชื่อ น้องอัญมณี มีคำขวัญการแข่งขัน “ความเท่าเทียมทางกีฬา มีมนต์ตราสานไมตรี” มีการกระจายสนามแข่งขันครอบคลุมทั้ง 10 อำเภอ การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ และเป็นที่ประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน

ทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรี คาดว่าการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีนักกีฬาและผู้ติดตาม เดินทางมายังจังหวัดจันทบุรี ไม่น้อยกว่า 20,000 – 30,000 คน ซึ่งจะเป็นส่งผลดีในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และของดีของจังหวัดจันทบุรี และเกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป