24/07/2024

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาแจงด่วนกลางสภาปัญหาก่อสร้างเกาะกลางถนนเทพประสิทธิ์กระทบชาวบ้าน ขอความเห็นพิจารณาปรับเพิ่มจุดกลับรถยูเทิร์น พร้อมติดตั้งป้าย ปชส.ความคืบหน้าโครงการชัดเจน

 

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาแจงด่วนกลางสภาปัญหาก่อสร้างเกาะกลางถนนเทพประสิทธิ์กระทบชาวบ้าน ขอความเห็นพิจารณาปรับเพิ่มจุดกลับรถยูเทิร์น พร้อมติดตั้งป้าย ปชส.ความคืบหน้าโครงการชัดเจน

จากกรณีชาวบ้านรวมกลุ่มกันประท้วงโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กระทบความเป็นอยู่เดิมของชาวบ้าน โดยเรียกร้องขอให้ผู้เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชนโดยพิจารณาปรับเพิ่มจุดกลับรถหรือจุดยูเทิร์นเพื่อความเหมาะสมและสะดวกปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนนนั้น

ล่าสุด บ่ายวันที่ 26 มิ.ย.66 ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เสนอเรื่องด่วนต่อที่ประชุมสภาเมืองพัทยา เพื่อชี้แจงและขอความเห็นต่อกรณีดังกล่าว

โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวมีชาวบ้านผู้พักอาศัยการเคหะเทพประสิทธิ์เคยร้องเรียนมาแล้วหลายครั้ง และได้หาแนวทางพิจารณาเพื่อความเหมาะสม โดยในการก่อสร้างเกาะกลางถนนเทพประสิทธิ์จากเดิมกำหนดจุดยูเทิร์นกลับรถไว้ 4 จุด คือ ปากซอย 1-5-9 และ 11 เทพประสิทธิ์

และมีการพิจารณาแบบที่มีผู้ขอให้เปิดทางรวม 8 จุดยูเทิร์นกลับรถ ซึ่งเมืองพัทยาได้พิจารณาปรับแบบที่ใช้ก่อสร้างจริงเหลือ 6 จุดยูเทิร์นกลับรถ ได้แก่ ปากซอย 1-5-7-9 หน้าตลาดรัตนกร และซอย 17 เทพประสิทธิ์ โดยปรับขยายจุดกลับรถยูเทิร์น 2 จุดเป็น 25 เมตร คือบริเวณ ปากซอย 9 เทพประสิทธิ์ และตลาดรัตนากร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป