21/07/2024

กองกำลังสุรนารี จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา “ปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน Friendship Bike 2023”

กองกำลังสุรนารี จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา “ปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน Friendship Bike 2023”

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 กองกำลังสุรนารี จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 2 แผ่นดิน ไทย – กัมพูชา ปั่นเพื่อมิตรภาพสองแผ่นดิน Friendship Bike 2023 ” ฝ่ายนำไทย พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี , ผศ.ดร.มณฑิชา รักศิลป์ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 6 ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พลโทเจีย โซ๊ะเพี๊ยะ รองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 , นาง Veth serey ภริยา โดยใช้ เส้นทาง เริ่มต้นที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ – อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย – วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทาง 52 กิโลเมตร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของกำลังพล โดยการใช้จักรยาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการร่วมบูรณาการ ในการจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานร่วมกันสองแผ่นดิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ชายแดน การศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนชายแดน ไทย – กัมพูชา มี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงฯ หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการฯ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 6 และฝ่ายกัมพูชา รวมประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจุดเริ่มต้นจาก จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย ไปยัง จุดที่ 2 ณ ร้าน lucky star อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา รับประทานอาหารเช้า ณ ร้าน lucky star พร้อมกับบันทึกภาพหมู่

จากนั้นเดินทางไปจุดที่ 3 โรงเรียนตรอเปียงไปร อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ได้ร่วมกันมอบกิ่งพันธุ์ต้นยางนา เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เเละมอบอุปกรณ์กีฬาให้ กับโรงเรียน จากนั้นเดินทางไปยังจุดที่ 4 วัดสระชุก อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดสระชุก อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย จากนั้นเดินทางไปจุดที่ 5 ผาพญากูปรี อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพักชมวิว และบันทึกภาพหมู่ เเละเดินทางไปยังจุดที่ 6 ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จงหวัดศรีสะเกษ ร่วมไหว้พระทำบุญ กิจกรรมครั้ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป