25/07/2024

สระบุรี -จัดรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน

สระบุรี -จัดรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยนายรังสรรค์ ทางทอง ปลัดอำเภอชำนาญการเป็นประธานมีนายสังวร รักซ้อนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ประธานประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโนใต้และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หมู่ที่6 มีนายชยพล คชขันธ์​ตำ ผู้​อำนวย​กา​รโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้พร้อมด้วยร้อยโท ศรีวิชัย​ ทานะมัย​ นายก​ อบต​. หนองโน


จัดทำโครงการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ วันต่อต้านยา เสพติดโลก 26 มิถุนายน” โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ภาค 1 วัตถุประสงค์พื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองเรื่องยาเสพติด ให้นักเรียน และเยาวชนในชุมชน สามารถเข้าใจปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน นำไปสู่ การแก้ไขและป้องกัน เพื่อเสริมสร้างตนเอง และชุมชนให้เข้มแข็งให้นักเรียนรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ และสามารถหา วิธีการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงยาเสพตืดให้โทษทุกชนิดเป็นเสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่

ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้คณะกรรมการเครือข่ายของแผ่นดินนักปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน พร้อม อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 300 คน ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”ในครั้งนี้ด้วย

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป