21/07/2024

นราธิวาส-ตลาดนัดวัดประชุมชลธารา ตลาดพหุวัฒนธรรม ชาวไทยพุทธ-มุสลิม อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ต้นแบบ ความเข้มแข็งของผู้นำศาสนา และ ชุมชน

นราธิวาส-ตลาดนัดวัดประชุมชลธารา ตลาดพหุวัฒนธรรม ชาวไทยพุทธ-มุสลิม อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ต้นแบบ ความเข้มแข็งของผู้นำศาสนา และ ชุมชน

ที่วัดประชุมชลธารา หมู่ที่6 บ้าน ควน ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา โดยวัดแห่งนี้นอกจาก จะเป็นสถานที่สำคัญของชาวไทย พุทธแล้วบริเวณพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้ง ของตลาดพหุวัฒนธรรม ที่มีชื่อว่า ตลาดนัดวัดประชุมชลธารา เดิมพื้นที่ตลาดเป็นสถานที่ตั้งของอาคารเรียน หลังจากทำการรื้อถอน เป็นตลาดนัดชุมชนทําให้ชาว บ้านมีพื้นที่ในการค้าขาย สร้างราย ได้และไม่ต้องเดินทางไกลในการ จับจ่ายซื้อของ

หากมองผิวเผินก็ไม่ต่างจากตลาด ทั่วไป ที่จำหน่ายทั้งอาหารแห้ง อาหารสด เสื้อผ้า และอื่นๆ อีก มากมาย แต่สิ่งที่สร้างความแตก ต่าง ก็คือพ่อค้า แม่ค้า และคนที่มาเดินตลาดนั้นจะนับถือศาสนาพุทธ และอิสลาม ใช้ชีวิตเสมือนเป็นพี่น้องกัน แม้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้มิได้สร้าง ความหวาดระแวงต่อกัน ตรงกันข้ามพ่อค้าแม้ค้าในตลาดก็ยังช่วยเหลือหนุนเสริมกันเสมอมา

สำหรับจุดเริ่มต้นของความสามัคคี ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัด และชาวบ้านวัดประชุมชลธารานั้นเกิดจากมีผู้นําศาสนาที่เข้มแข็ง เคารพ และเรียนรู้ในสังคมที่มี ความคิดความเชื่อที่แตกต่างกัน พระเทพศีลวิสุทธิ์ ทีปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราและเปิดเผยว่า มนุษย์ทุก คนควรจะปฏิบัติตนให้อยู่ในหลัก ศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรมให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกศาสนา บนโลกใบนี้ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในสังคม และจะนำไปสู่สังคมสันติ สุขได้

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป