21/07/2024

กาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรใช้สิทธิเลือกตั้งสูงสุด

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่และเกียรติบัตรบุคคลที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการเลือกตั้ง และชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สูงสุด ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

 


วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรมการ จ.กาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ก่อนประชุม ได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรบุคคลที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการเลือกตั้ง และชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.สูงสุด ของแต่ละอำเภอ
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 500 คน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง จากทุกภาคส่วน ส่งผลให้จำนวนผู้มาสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ สูงขึ้น มากกว่าปี 2550 ที่มีผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 69.42 และปี 2562 มีผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 69.73 โดยปี 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 70.78


นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง รวมถึงบุคลากรในการจัดการเลือกตั้ง สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ หน่วยงาน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้ง รวมถึงชุมชน/หมู่บ้านที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในวันนี้ โดยการมอบโล่และเกียรติบัตรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติเป็นผู้ มอบโล่และเกียรติบัตร แก่ จ.กาฬสินธุ์ และบุคคลที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้


ด้านนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ จ.กาฬสินธุ์ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ ขณะที่บุคคลที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการเลือกตั้ง ได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ช่วยเหลือ

นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า ในส่วนการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วยนายสุเทพ ชัยวัฒน์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1, นายเอกรัตน์ มิสา ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2, นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3, นางสาวแววตา นระทัด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4, นายชาณญ์ บุตรวงศ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 และนายวีรดนย์ ศิริ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 6

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป