22/07/2024

ฉะเชิงเทรา-ปตท.มอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ อ.บางปะกง

ฉะเชิงเทรา-ปตท.มอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ อ.บางปะกง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นายอุทัย มหิทธิมหาวงษ์ ผู้จัดการมวลชนสัมพันธ์ คุณกฤษฏา วงค์คุรุเสถียร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศกรรมและบริหารโครงการและทีมงานโครงการ


เข้าพบ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานโครงการฯ ความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา และคำสั่งคณะกรรมการกำกับฯ


พร้อมมอบเงินงบประมาณสนับสนุนซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ (เฉลิมพระเกียรติ) 9 ตำบลที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกง ที่มีโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้พาดผ่าน จำนวน 180,000 บาท ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบางปะกง มีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมCSR จิตอาสาร่วมกับอำเภอบางปะกง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ดำเนินงานโครงการของ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน).

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป