01/10/2023

ชลบุรี-มหากุศล กองเรือยุทธการ ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสัตหีบ บูรณะหลังคาอุโบสถ กว่า 7 แสนบาท

ชลบุรี-มหากุศล กองเรือยุทธการ ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสัตหีบ บูรณะหลังคาอุโบสถ กว่า 7 แสนบาท
วันนี้ 23 ส.ค.66 ที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวมถึง พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมถวายปัจจัยและร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี กองเรือยุทธการ ประจำปี 2566 โดยมี พระวชิรคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันนี้
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม กล่าวว่า ในการถวายผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำปัจจัยมาบูรณะหลังคาอุโบสถและปรับปรุงเสนาสนะภายในวัดสัตหีบ โดยได้ยอดผ้าป่าสามัคคี กองเรือยุทธการ ที่กำลังพลและประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างมหากุศล เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 732,060 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหกสิบบาท)
จึงขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา และกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป