28/09/2023

ปทุมธานี ม.เมธารัถย์ต้อนรับอดีตรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำพามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปทุมธานี ม.เมธารัถย์ต้อนรับอดีตรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำพามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ (ม.ชินวัตร) ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภูมิใจต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช บุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ามกลางวิทยาเขตอันงดงามที่ผสมผสานความงามและคุณค่าทางการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นำทีมโดย คุณ เผิง หราน (Ms. Peng Lan) รองประธานฝ่ายต่างประเทศกลุ่มบริษัทโฮป (Hope Education Group) และ ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ กล่าวแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ การมาเยือนในครั้งนี้ ของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช


คุณ เผิง หราน (Ms. Peng Lan) รองประธานฝ่ายต่างประเทศกลุ่มบริษัทโฮป (Hope Education Group) เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ในการส่งเสริมมุมมองระดับโลกในหมู่นักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ มีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจากกลุ่มบริษัทโฮป และการสร้างสร้างเครือข่ายจากกลุ่มพันธมิตร จากประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อังการี จีน เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เน้นย้ำพันธกิจในการ ทำหน้าที่เป็นแหล่งหลอมรวมของวัฒนธรรม ความคิด และประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมที่ทำให้เส้นทางการศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเติบโตในโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน


ดร.เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของสถาบันที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงแนวทางของมหาวิทยาลัยในการใช้ภูมิทัศน์ภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเรียนรู้ การผสมผสานที่ลงตัวของความงามตามธรรมชาติและการออกแบบสถาปัตยกรรมสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาลพล รอดลอยทุกข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเน้นย้ำความทุ่มเทในการมอบประสบการณ์การศึกษาสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อประสบการณ์การศึกษาแบบองค์รวมด้านพื้นที่ ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันของวิทยาเขต ตั้งแต่สวนเขียวชอุ่มไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีฉากหลังที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเรียนด้านวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า ภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพันธสัญญาของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่ไม่เพียงแต่เก่งด้านวิชาการแต่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การผสมผสานระหว่างสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอยในวิทยาเขตช่วยหล่อเลี้ยงความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


ศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช กล่าวชื่นชมการจัดการศึกษาแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเมธารัถย์เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาเขตที่น่าดึงดูดและสวยงามในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยช่วยเสริมความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในด้านนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากความงามตามธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเพื่อเติมเต็มเส้นทางการศึกษา
การเยี่ยมชมครั้งนี้เน้นย้ำถึงข้อเสนอพิเศษของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ นั่นคือสถาบันที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังทำให้นักศึกษาได้ดื่มด่ำในสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงการเติบโตแบบองค์รวม การผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการและวิทยาเขตที่สวยงามและใช้งานได้จริงเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ในการสร้างผู้นำในอนาคตที่ไม่เพียงแต่รอบรู้ในสาขาของตนเท่านั้น แต่ยังปรับตัวให้เข้ากับโลกรอบตัวอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

You may have missed