26/06/2024

สมุทรสงคราม- ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ามียาเสพติดรูปแบบใหม่ระบาดในพื้นที่

สมุทรสงคราม- ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ามียาเสพติดรูปแบบใหม่ระบาดในพื้นที่
วันนี้ (25 สิงหาคม 2566)ที่ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัด นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการป้องกัน ด้านการปราบปรามและด้านการบำบัด ของส่วนราชการและศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ มี คณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยสรุปประเด็นที่เน้นย้ำและสั่งการเรื่องการเฝ้าระวังยาเสพติดในรูปแบบการขนส่งในระบบโลจิสติก(แฟลซ/เคอรี่)ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง ในการเฝ้าระวังรูปแบบ บรรจุ หีบห่อ พัสดุภัณฑ์ มอบหมายฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังการจัดปาร์ตี้ยาเสพติด โดยเฉพาะบ้านพักประเภทพลูวิลล่า และรีสอร์ท เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ ๆ มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลของผู้เข้ารับการบำบัดเฮโรอีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังในพื้นที่
ทั้งนี้ สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การแพร่ระบาดเบายาง และมักเข้ามาจากพื้นที่รอบ ๆ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ราคายเสพติด ยาบ้าราคาประมาณ เม็ดละ 40 -50 บาท ไอซ์ราคาประมาณกรัมละ 700 -1,000 บาท ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่จับกุมมากที่สุด รองลงมาคือยาไอซ์ ในรอบเดือนที่ผ่านมามีผลการจับกุมยาบ้า ประเภท เมทแอมเฟตามีน จำนวน 8 เม็ด มีเม็ดสีส้มสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ เป็นรูปหมี ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ ซึ่งประธานฯ ขอให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบว่ามีการจับกุมจากพื้นที่ใด และผู้ถูกจับกุมอยู่ในกลุ่มอายุช่วงไหน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป