24/06/2024

ปทุมธานี ปทุมธานีเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน บูรณาการทุกภาคส่วนจัดฝึก TTX กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ปทุมธานี ปทุมธานีเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน บูรณาการทุกภาคส่วนจัดฝึก TTX กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดิเทพ กมมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการฝึกบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปทุมธานี กรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX ) โดยมี นางสาวปกกมล กำจรกิตติคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี

พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมแผน ณ ห้องประชุมอาคารศาลารักษ์ปทุม ชั้น 2 ศาลากลางและผ่านระบบ Zoom Meeting ทั้งนี้ในการฝึกบัญชาการเหตุการณ์ มีวิทยากรจากส่วนฝึกอบรม และสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี บรรยายปรับความรู้พื้นฐานการฝึกระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC) และดำเนินกระบวนการจัดการฝึกสถานการณ์สมมุติ ในกรณีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งของจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อม เผชิญเหตุ และจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินได้สอดคล้องกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป