29/09/2023

ตราด จัดงานมหกรรมสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ,”สิงหาพาแม่เที่ยว” เริ่มแล้วระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

ตราด จัดงานมหกรรมสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ,”สิงหาพาแม่เที่ยว” เริ่มแล้วระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร่วมกับมหกรรมสินค้า พร้อมเปิดเผยว่า อำเภอคลองใหญ่ ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมจัดงานแสดงสินค้าตามแนวชายแดนร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน “สิงหาพาแม่เที่ยว” อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 18.00 -22.00 น. ณ บริเวณหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนบ้านหาดเล็กอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวกัมพูชา ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และการแสดงบนเวทีทุกคํ่าคืนชมฟรีทุกคืน และยังมีดนตรีดาราจากกัมพูชามาแสดงบนเวทีให้ชมร่วม 4 คืนด้วยกัน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานชมฟรีพร้อมจับจ่ายใช้สรอยกลับบ้านอีกด้วย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาเหมือนเดิม

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

You may have missed